Vlag provincie Flevoland
Vlag provincie Flevoland

Flevoland is de jongste en daarmee de twaalfde provincie van Nederland. Dit was het grootste inpolderingsproject ooit. Alles aan deze provincie is dan ook zeer modern, behalve het eilandje Urk dat is mee ingepolderd.

In Flevoland vind je veel windmolens, het grootse bloembollengebied en de natuurgebieden Oostvaardersplassen en Horsterwold.

Ook vind je er nog plaatsen welke het bezoeken waard zijn, kijk verder op deze pagina om deze te ontdekken.

ALMERE

Almere is een jonge stad in de provincie Flevoland, in 1975 waren de eerste plannen om te gaan bouwen op de plek waar nu Almere ligt met inmiddels al bijna 200.000 inwoners! Eigenlijk waren de IJsselmeerpolders (Flevoland) uitsluitend bedoeld voor landbouw, maar al snel na de tweede wereldoorlog kwam men erachter dat de groeiende bevolking meer ruimte nodig had. Met name in Amsterdam was de nood hoog, hierdoor ontstond de geschetste stad ‘Zuidweststad’, dat nu Almere heet. De naam Almere is afkomstig van het vroegere gelegen meer Almere, dat vroeger op die locatie lag. Ook Lelystad, eveneens in de provincie Flevoland, is ontstaan door het ruimtetekort voor de groeiende bevolking.

LELYSTAD

Lelystad is een stad op de Flevopolder en is vernoemd naar Cornelis Lely, de zogenoemde vader van de Zuiderzeewerken. De stad is gesticht in 1967 en is daarmee één van de jongste woonplaatsen van Nederland met al ruim 75.000 inwoners.